ระบบจัดการข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน RMUTi Web | RMUTi Mail | RMUTi LMS  
navibar
lnavl
เมนูหลัก
lnavr
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบจัดการข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ปรับเปลี่ยนการใช้งานระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต เป็นระบบจัดการข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้
  • การสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ทั้งของบุคลากรและนักศึกษา สามารถสมัครได้แบบยืนยันอัตโนมัติ
  • การปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกทั้งหมด โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากร และฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา
  • เพิ่มส่วนจัดการ MAC Authentication ให้ผู้ใช้สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
     หากพบปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือปัญหาในการใช้งานระบบ กรุนาแจ้งปัญหาได้ที่แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต(2882)
การกู้คืนรหัสผ่านสำหรับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต
การใช้งานระบบกู้คืนรหัสผ่านสำหรับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต จะต้องมีการบันทึกข้อมูล "คำถามสำหรับกู้คืนรหัสผ่าน" ในระบบก่อน ตามขั้นตอนดังนี้
  1. ล๊อกอินเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต
  2. ในส่วนของ "เมนูจัดการข้อมูลผู้ใช้" คลิ๊กที่ "ระบบกู้คืนรหัสผ่าน"
  3. เลือกคำถามและกำหนดคำตอบที่ต้องการ
  4. กำหนดอีเมล์สำรอง
  5. บันทึกข้อมูล
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ : ฝ่ายฯ tel 2880 , แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ tel 2881 , แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ท tel 2882 , แผนกงาน E-Learning tel 2883