นโยบายการให้บริการ

1. การบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จะให้บริการเฉพาะเครื่องครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือเครื่องที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
2. เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานตามลำดับที่ได้รับแจ้งปัญหา
3. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ใดเสียหาย ผู้แจ้ง/หน่วยงานจะต้องจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง