นโยบายการให้บริการ

1. การบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จะให้บริการเฉพาะเครื่องครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือเครื่องที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
2. ผู้ขอใช้บริการต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีปัญหามาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค ณ จุดให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานตามลำดับที่ได้รับแจ้งปัญหา
4. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ใดเสียหาย ผู้แจ้ง/หน่วยงานจะต้องจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง