ค้นหาประกาศ

ผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการและหนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา

ผลการคัดเลือกจากสถานประกอบการ

Showing 1 - 8 of 499 jobs
Load more listings

How It Works

 • ค้นหา

  ค้นหาชื่อ บริษัท จังหวัด สาขาวิชา
 • ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร ใบส่งตัว
 • ติดต่อเรา

  ถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา

นักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

 • 386

  นักศึกษาสหกิจศึกษา

 • 687

  บริษัท

คำถามที่พบบ่อย?

 • ติดต่อได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน หรือส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์
 • ติดต่อได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน หรือส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์
 • ติดต่อที่ศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน
 • ส่งที่ E-mail: coop.vvip@gmail.com