แนะนำการสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ มทร.อีสาน

From Prakai Nadee

บทนำ

การทำเว็บไซต์ส่วนบุคคนั้น มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์หลายอย่าง ทั้งเพื่อเจ้าของเว็บไซต์เอง และเพื่อบุคคลอื่นบนอินเทอร์เน็ต เช่น

 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบุคคลเจ้าของเว็บไซต์นั้น เช่น ประวัติ ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น
 • ใช้เป็นช่องทางการบริการไฟล์เอกสารบนอินเทอร์เน็ตได้ เช่น อาจารย์นำไฟล์เอกสารประกอบการสอนเพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลด
 • เป็นช่องทางในการนำเสนอความสามารถ ศักยภาพ หรือความเชี่ยวชาญของเจ้าของเว็บไซต์ เช่น นักวิจัยใช้แสดงความเชี่ยวชาญ นำเอกสารการตีพิมพ์งานวิจัยขึ้นเสนอบนเว็บ
 • ใช้นำเสนอความรู้หรือบทความ เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล ทำให้คนอื่นอื่นได้รู้ หรือนำไปปรับใช้ให้กับคนเหล่านั้น

การบริการเว็บไซต์ส่วนบุคคลของ มทร.อีสาน

ตามที่ มทร.อีสาน มีบริการพื้นที่ไฟล์ส่วนบุคคลสำหรับสำรองไฟล์ชั่วคราว ตามที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอ แนะนำการเข้าใช้พื้นที่ไฟล์บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ มทร.อีสาน ไว้บน Youtube แต่ละบุคคลจะมีพื้นที่ แยกตามบัญชีผู้ใช้ของแต่ละบุคคล พื้นที่ไฟล์ส่วนบุคคลเดียวกันนั้น เป็นพื้นที่สำหรับทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลได้ด้วย โดยแยกส่วนของไฟล์เว็บไว้ในไดเร็กทอรี่ public_html

ตำแหน่งไฟล์ของเว็บไซต์ส่วนบุคคล:

\\files.rmuti.ac.th\ชื่อบัญชี\public_html

เช่น บัญชีผู้ใช้ของผมคือ prakai ตำแหน่งไฟล์เว็บส่วนบุคคลคือ \\files.rmuti.ac.th\prakai\public_html

ส่วนการเปิดเว็บไปยังเว็บส่วนบุคคลนั้น ตำแหน่ง URL ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน แยกด้วยประเภทบุคคลและบัญชีผู้ใช้ ประเภทของบุคคลมี 2 ประเภท คือ บุคลากร หมายถึง อาจารย์กับเจ้าหน้าที่ (user) และนักศึกษา (student)

ตำแหน่งเว็บไซต์ส่วนบุคคล: กรณีบุคลากร:

http://www.rmuti.ac.th/user/ชื่อบัญชี

กรณีนักศึกษา:

http://www.rmuti.ac.th/student/ชื่อบัญชี

เช่น ผมเป็นอาจารย์และมีชื่อบัญชีเป็น prakai ตำแหน่งเว็บไซต์ส่วนบุคคลของผมคือ http://www.rmuti.ac.th/user/prakai

การรองรับไฟล์เว็บของเว็บไซต์ส่วนบุคคล

ไฟล์เว็บที่สามารถนำไปใช้สร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ มทร.อีสาน มีดังนี้

 • ไฟล์เว็บทั่วปกติ หรือไฟล์ที่มีนามสกุล .html .js .css มีเนื้อหาตามปกติของภาษาของการทำเว็บเพจ
 • ไฟล์รูปภาพสำหรับใช้ประกอบในหน้าเว็บ เช่น .gif .jpg .png
 • ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง เช่น .mp4 .flv .avi .mp3 .wav
 • ไฟล์อื่นๆ ที่ต้องการให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

นอกจากนั้นแล้ว เว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย สามารถรองรับการใช้โปรแกรมที่ประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยภาษา PHP ไฟล์นามสกุล .php เพื่อทำเว็บในลักษณะที่เป็นโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้จากหน้าเว็บ รวมถึงรองรับการเขียนโปรแกรมที่เข้าถึงฐานข้อมูล เช่น MySQL

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคล

หลักการโดยย่อของการทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลคือ การนำไฟล์เว็บไปวางที่ตำแหน่งไฟล์เว็บส่วนบุคคล โดยอาจเป็นทั้งไฟล์เว็บปกติและไฟล์ภาษาโปรแกรมเว็บ และเปิดเว็บเพื่อเข้าถึงเว็บส่วนบุคคลได้ทันที

การสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WonderCMS

การสร้างเว็บในลักษณะของโปรแกรม จะสร้างความสะดวกในการสร้างและปรับแต่งเนื้อหาได้โดยไม่ต้องรู้จักภาษาของการเขียนเว็บ สร้างและปรับแต่งเนื้อหาได้จากการเปิดเว็บเลย โดยโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำเว็บไซต์ เรียกว่า CMS (Content Management System) มีให้ดาวน์โหลดมากมายหลายโปรแกรม ส่วนใหญ่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี เช่น Joomla, Wordpress, Drupal เป็นต้น

บทความนี้ผมเสนอการสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WonderCMS โดยผมได้ทำคลิปวิดีโอ แนะนำวิธีการทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ มทร.อีสาน เผยแพร่บน Youtube แล้ว

ขั้นตอนโดยย่อคือ

 • เข้าถึงพื้นที่ไฟล์เว็บส่วนบุคคล
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม WonderCMS
 • แตกไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลด
 • นำไฟล์เข้าไปไว้บนพื้นที่ไฟล์เว็บส่วนบุคคล
 • เปิดเว็บไปยังเว็บไซต์ส่วนบุคคลและใช้งาน

วิดีโอแนะนำ


MediaWiki spam blocked by CleanTalk.