มทร.อีสาน รวมพลังจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

 

 

โครงการจิตอาสา 904 (วปร.) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มทร.อีสาน

 

 

วันสถาปนา มทร.อีสาน นำจิตอาสาปรับพื้นที่ ทำความดีด้วยหัวใจ

 

 

มทร.อีสาน จัดโครงการ “จิตอาสา มทร.อีสาน เราทำความดีด้วยหัวใจ”

 

 

ตะโกรายอาสา พัฒนาหนองระเวียง

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และชมรมจิตอาสา เป็นสื่อกลางนำความรักความห่วงใยของชาวโคราชสู่ ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

มทร.อีสาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”บริเวณถนนสุรนารายณ์

 

 

มทร.อีสาน จัดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904

 

 

จิตอาสา มทร.อีสาน พร้อมใจร่วมกันฟื้นฟูแหล่งน้ำลำตะคองให้สะอาด พร้อมกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

 

 

ชาว มทร.อีสาน นครราชสีมา คึกคัก แห่ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานกว่า 1,000 คน

 

 

เปิดรับลงทะเบียนวันแรกที่โคราช ชาวมทร.อีสาน กว่า 300 คน แห่ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานอย่างคึกคัก

 

 

มทร.อีสาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนกลุ่มจิตอาสาของมหาวิทยาลัย