ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ ๓๖

19 - 22 ธันวาคม 2561 ณ มทร.อีสาน จ. นครราชสีมาข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดจองเสื้อประจำการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 36 รอบที่ 2

ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 36 สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 โทรศัพท์ 044-233059, 044-233000 ต่อ 2300
ข้อมูลเพิ่มเติมที่

ขอเชิญชวน สั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขัน "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 36