ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ ๓๖

19 - 22 ธันวาคม 2561 ณ มทร.อีสาน จ. นครราชสีมาข่าวประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับคณะนักกีฬา และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกท่าน

highlight "ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 36"

พิธีเปิดงานกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 36 (พิธีการ)

บรรยากาศพิธีเปิดงานกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 36

ไฮไลท์การแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 36 - 20 ธันวาคม 2561

ไฮไลท์การแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 36 - 21 ธันวาคม 2561

Mister and Miss RMUTI AND Miss Ladyboy contests 2018

ประมวลภาพตลอดการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 36"

การเตรียมความพร้อมการแข่งขัน

พิธีเปิด ชุดที่ 1

พิธีเปิด ชุดที่ 2

งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา

การแข่งขันและรับมอบเหรียญรางวัล

บรรยากาศการแข่งขัน

บรรยากาศการแข่งขัน

 

จดหมายข่าว "ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 36"

จดหมายข่าวฉบับที่ 1

จดหมายข่าวฉบับที่ 2

 

จดหมายข่าวฉบับที่ 3

ด่วน !! สินค้ามีจำนวนจำกัด เสื้อประจำการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 36