กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 271312, 044 242977, 044 233000 แฟกส์: 044 242217, 044 242977, 044 259538