ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
รับสมัครนักศึกษาภาคสมทบอภินันท์
2013-04-14
จบ ปวสง.ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าจรัญ พิมพ์ศร
2013-04-09
อยากให้การประเมินอาจารย์ยุติธรรมพี่ๆ
2013-04-08
ขอตึกเรียนให้เราบ้างนักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2013-04-07
สอบไม่ติดนักศึกษา
2013-04-07
ภาพถ่ายรวมงานรับปริญญาเมื่อ ปี 2555นักศึกษาเก่า
2013-04-04
มหาวิทยาลัยของกองพัฒนานักศึกษาOpal555@yahoo.com
2013-04-01
สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรองนักศึกษา
2013-03-28
เรื่องนักศึกษาที่ถูกพ้นสภาพแล้วสามารถเข้ากลับมาเป็นนักศึกษาได้หรือใหม่นักศึกษาเก่ามาก
2013-03-27
การศึกษาภาคฤดูร้อนนักศึกษา
2013-03-25
ค่าลงทะเบียนฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน
2013-03-23
ขอเปิดรายวิชาการเงินธุรกิจนายประณต เพ็ชรนาวาส
2013-03-22
ขอความเป็นธรรมผู้ได้รับความเสียหายหลายลาย
2013-03-21
ขอใบ transcript นักศึกษาเพิ่งจบ
2013-03-18
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA