ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
เรื่อง สอบภาค ความรู้ทั่วไป ทำไมถึงไม่มีที่วิทขาเขตด้วยครับเจ้าหน้าที่ตัวน้อยเงินน้อย
2013-05-09
ทำไมต้องบังคับซื้ออุปกรณ์การเรียนผู้ปกครง
2013-05-07
อยากทราบความจริงนศ.มทร
2013-05-05
การขอรับใบ Transcript นักศึกษา มทร.อีสาน
2013-05-05
ก.ค.ศ.ไม่รับรองวุฒิศิษย์เก่า
2013-05-04
หน้าที่ของการบริการวิศวกรรมโยธา
2013-05-03
เมื่อไหร่จะมีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานผู้รอความหวัง
2013-05-02
ข้อเสนอแนะคะ ผู้ที่รับฟังคำพูดจาไม่สุภาพ
2013-05-02
อยากให้มีวัฒนธรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงครูเก่า
2013-05-01
การปรับลดค่าตอบแทนเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยพนักงานในสถาบันอุมดมศึกษา
2013-04-30
คุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา
2013-04-26
การดร๊อปเรียนเด็กขี้สงสัย
2013-04-25
หอพักสวัสดิการคุรุคามวาสีน้ำรั่ว อยู่อาศัยลำบากโชคชัย ไลยะรัตน์ นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน
2013-04-23
ลงทะเบียนพงษ์พัฒน์
2013-04-15
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA