ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
เงินค่าเทอมนักศึกษา
2008-10-15
การพิจารณาบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน 1.3ลูกจ้างชั่วคราว
2008-10-14
การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาaaa
2008-10-07
ระบบตรวจสอบผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนttt
2008-10-07
สถานที่รับปริญญาTolo
2008-10-02
บัตรเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่
2008-10-01
การรับเข้าศึกษาครับเด็กดี
2008-09-30
เงิน กรอ.ปี 1 กรอ
2008-09-26
เงิน กรอ ขอให้ตอบด่วนครับผู้**้ กรอ.
2008-09-25
Internet IT-Boy
2008-09-24
ระเบียบหอพักใน ม.นส.วศ.บ
2008-09-22
Internet ช้ามากนักศึกษา มทร.
2008-09-22
วันรับปริญญาF
2008-09-20
อยากมี เวที รุ่นพี่รุนน้อง ได้คุยกันรุนพี่ ที่เดินจากมา
2008-09-15
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA