ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
อยากให้พัฒนามหาลัยผู้ปกครองนักศึกษา
2009-05-05
เรียนท่านอธิการอยากเรียนเทคโน
2009-05-01
การแจ้งข่าวทางอินเตอร์เน็ตsitnongผู้ปกครอง
2009-04-30
การดำเนินการตัดต้นไม้หลังเกิดพายุ๐๐
2009-04-28
การขอผอนผัน111
2009-04-24
การรับปริญญาของ นศ. ที่จบ ในภาคเรียนที่ 1/2551tttt
2009-03-14
แจ้งระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ครับbowluktung
2009-01-29
เกี่ยวกับ ภาคสมทบครับอยากเรียน
2009-01-26
การเรียนการสอนที่ขอนแก่นอาจารย์ขอนแก่น
2009-01-26
ระบบทะเบียน มทร.อีสานโดโด้
2009-01-24
อินเตอร์เน็ตนักศึกษา
2009-01-23
อินเทอร์เน็ต ที่วิทยาเขตขอนแก่นนศ.วิทยาเขตขอนแก่น
2009-01-21
ขยะในมทร.ผู้อาศัย
2009-01-18
Homepage น่าสนใจมากผู้ชื่นชม มทร.อีสาน
2009-01-15
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA