ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
เมื่อไหร่จะประกาศเรียกสำรองครับเด็กเรียน
2008-12-25
การปฏิบัติงานของแม่บ้านเสื้อสีฟ้าที่โรงอาหารนักศึกษาที่ต้องเสียค่าเทอมครับ
2008-12-24
เรียนผู้ตั้งกระทู้ เรื่อง เปิด ปวช.ที่ขอนแก่น (อาจารย์ขอนแก่น)ตอบโดย สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2008-12-24
เรียนผู้ตั้งกระทู้ เรื่อง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (จากอาจารย์ขอนแก่น)ตอบโดย สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2008-12-24
สอบถามความเป็นธรรมเกี่ยวกับการช่อมบำรุงหอพักท่านผู้ไม่มีอำนาจ
2008-12-18
สหกรณ์ออมทรัพย์Future plan
2008-12-18
ทำไมเน็ตชอบerrorนักศึกษาที่จะเข้าเรียนปี52
2008-12-17
เงินกองทุนฯนักศึกษา
2008-12-06
มาตรฐานนักศึกษา
2008-12-03
ปัญหาสิทธิการลาพักผ่อน กับการใช้ดุลยพินิจของผู้รับมอบอำนาจนายไกรยุทธ แน่นอุดร อาจารย์ระดับ 7
2008-12-02
เรื่องอาหารที่โรงอาหารเด็กเรียน
2008-11-26
การประเมินเลื่อนระดับของข้าราชการพลเรือน1. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนและจะนำเสนอสภาฯ เมื่อไร
2008-11-24
ราคาข้าวในโรงอาหารนักศึกษา
2008-11-24
เรื่องการปรับเลื่อนตำแหน่งวข.สกลนคร
2008-11-21
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA