ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
เรื่องรับสมัครนักศึกษานักศึกษาที่อยากเรียนต่อ
2009-09-05
เปิดรับสมัครโคต้า...
2009-09-02
รับเข้า ปวส. ปกติคนหล่อ
2009-08-29
เปิดรับสมัครเรียนวันไหนครับอัครเดช
2009-08-28
ปลาตายเด็กมทรอิสานโคราช
2009-08-19
โค้วตาคณะสถาปัตยกรรมน.ส.มุกรวี
2009-08-17
กิจกรรมสาขาวิศกรรมโยธาเด็กวิดวะโยทา
2009-08-16
รับตรง โควต้า ปี53เด็กเทคนิค
2009-08-04
สถานที่รับปริญญาศิษย์เก่า มทร อีสาน
2009-08-03
การโอนย้ายมามทร.อีสาน Dr.Geotechnique
2009-08-01
อยากบอกแนวทางการดำเนินงานป.ล.ทำกิจกรรมจากใจเพื่อนักศึกษาสู่นักศึกษา
2009-07-23
คุรุสัมนาคารศิษย์เก่าถาปัด
2009-07-20
ไม่มีที่ติวหนังสือเวลาสอบนักศึกษาปี2552
2009-07-15
อยากทราบวันรับปริญญา นศ.ที่จบปีการศึกษา 2552นักศึกษาปี2552
2009-07-12
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA