ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
สงสัย เรื่องที่จอดรถนักศึกษา
2009-11-11
กำลังใจครูน้อย
2009-11-10
การเรียนต่อเด็ก อุดร
2009-11-09
งานลอยกระทงเด็กเทคโน
2009-11-09
อยากทราบครับเด็กเทคโน
2009-11-06
งานลอยกระทง เทคโนปีนี้ann
2009-11-06
รับสมัครตรงวันไหนครับสร
2009-11-05
ที่นั้นเปิดวุติอสบไหมครับ..อนุสรณ์
2009-11-05
การเข้าศึกษาต่อปี53**่ยว โคราช
2009-11-05
ติดต่องานตอนเย็นนักศึกษาภาคสมทบ
2009-11-04
โควต้าnew
2009-11-04
การย้ายเวลาเรียนดาริกา
2009-11-03
ไม่ได้คงสภาพนักศึกษาช่างกลโรงงาน รหัส 490102208
2009-11-02
โควต้าปี53ยศพล
2009-11-02
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA