ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
การขอบ้านพักครูเทคโน
2009-10-11
เรื่อง คะแนนเฉลี่ยสะสมเด็กโคราช
2009-10-04
ปฏิทินการศึกษาค่ะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
2009-10-03
ระดับ ผอ สถาบันวิจัย ให้ลูกน้องเซ็นต์ชื่อแทนจริงหรือ?ผู้น้อย
2009-10-03
เรื่อง ชื่อในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผิดนักศึกษาบัญชี ปี2
2009-09-30
เรื่องการสมัครเรียนนางสาวประพิณ แสงรุ่งเรืองศรี
2009-09-22
การสมัครโควต้า-
2009-09-16
เด็กห้วนแถลงพิทยาคมปวช3 ช่างอุตสาหกรรมนักเรียนห้วนแถลงพิทยาคม ปวช3
2009-09-14
สอบถามเรื่องโควตาค่ะnicelowlife
2009-09-11
อยากถามเรื่องโควต้าบัญชีค่ะjooljune
2009-09-09
เรื่องรับสมัครนักศึกษานักศึกษาที่อยากเรียนต่อ
2009-09-05
เปิดรับสมัครโคต้า...
2009-09-02
รับเข้า ปวส. ปกติคนหล่อ
2009-08-29
เปิดรับสมัครเรียนวันไหนครับอัครเดช
2009-08-28
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA