ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ค่าใช้จ่ายในการเรียนผู้สนใจอยากเรียน
2009-10-22
อยากเรียนราชมงคลขอนแก่นมากค่ะผู้สนใจอยากเรียน
2009-10-22
ไม่ทราบข่าวผู้สนใจจะเข้าศึกษาต่อ
2009-10-21
เปิดรับนักศึกษาปี2553วันที่เท่าไหร่และใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ในคณะวิทยาการจัดการนางสาวธิดารัตน์
2009-10-20
ปวดหัวกับการเช็คเกรดนักศึกษาปี 3
2009-10-16
ทำยังไงดีครับเครื่องกล
2009-10-14
จะรับสมัครโควต้าอีกรอบไหมคะ เมื่อไร เด็กปวช สาม lวิทยาลัยชนบท
2009-10-14
ภาคสมทบป.ปากน้ำ
2009-10-13
อยากเรียนต่อปวส,ช่างสำรวจ กำลังหาที่เรียน
2009-10-13
กิจกรรมชมรมเด็กเทคโน
2009-10-13
การเปิดรับนักศึกษาjinny
2009-10-13
โอกาสการเรียนที่ RMUTIปวช 3. ผู้กำลังตัดสินใจจะเรียน
2009-10-12
วิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกรติด F วิชานี้ มากกว่า 400 คนผู้ปกครอง
2009-10-12
นักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกรติด F วิชานี้ มากกว่า 400 คน ผู้ปกครอง
2009-10-12
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA