ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ต้องการให้ปรับเงินเดือนบุคลากรวิทยาเขตสกลนคร
2010-03-09
การสอบตรงคณะสถาปัตย์กรรมPan
2010-03-08
การเซ็นต์ชื่อทำงานช่วงปิดเทอมของศูนย์กลางมทร.ข้าราชการศูนย์กลาง มทร.
2010-03-05
กิจกรรมระหว่างการเรียนนักศึกษาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2010-03-05
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมุมมองคนทำงานตัวเล็กเล็ก ในมหาวิทยาลัยฯ
2010-03-03
ทำไมค่าเทอมปีนี้จ่ายไม่เท่ากันค่ะ(มทร. อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)นักศึกษามทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
2010-02-26
ไม่อยากให้มทร.อีสานเงียบอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัย
2010-02-24
คนหายบุญเปรียบ ธนะสุนทร
2010-02-18
นักศึกษา ปีที่3 สาวิศวกรรมเครื่องจักรกล ชื่อนายวิวัฒน์ เตตะนัง ไม่ได้ดิดต่อทางบ้าน 3 วันแล้ว ทราบว่าบุญเปรียบ ธนะสุนทร
2010-02-18
เน็ตมหาลัยนักศึกษา
2010-02-16
จบจากกาฬสินธุ์สุวิทย์ บุญหล้า
2010-02-06
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
2010-02-04
การเตรียมงานฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าที่เห็นความต่าง
2010-02-04
การเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตัวแทนบุคลากรผู้สิ้นหวัง
2010-01-31
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA