ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ข้อเสนอแนะที่ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนักศึกษา
2009-11-25
เงินลงทะเบียนโคว์ต้ารอบแรกผู้ปกครอง
2009-11-20
ข้อเสนอแนะเด็ก มทร.หันตรา
2009-11-17
อยากทราบว่าจะดูผลสอบโควตาทางอินเตอร์เน็ตpat
2009-11-16
อาจาย์แม่ที่ดีของลูก ๆลูกโกเมน
2009-11-14
การสมัครเข้าเรียนต่อนักศึกษา
2009-11-14
เรื่องสมัครเรียนคุณตาจอมซน
2009-11-13
ผม ป.ว.ส. อิเล็กทรอนิกส์ตสาหกรรมคุณตาจอมซน
2009-11-13
นักศึกษาออกฝึกงานทั้งภาคเรียนต้องจ่ายค่าห้องสมุดกับคอมพิวเตอร์ด้วยหรือนักศึกษาฝึกงาน
2009-11-12
หลักสูตรเทียบเท่าข้าวปุ้น
2009-11-11
สงสัย เรื่องที่จอดรถนักศึกษา
2009-11-11
กำลังใจครูน้อย
2009-11-10
การเรียนต่อเด็ก อุดร
2009-11-09
งานลอยกระทงเด็กเทคโน
2009-11-09
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA