ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
เงินค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอริยะ
2010-04-07
ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนนายสิปปนนท์ ไกยวงศ์
2010-04-06
คัดเลือกนักศึกษาเข้าครูน้อย
2010-04-05
ขอทราบหลักเกณฑ์คนทำงาน
2010-04-05
อยากเรียนค่ะแต่สอบไม่ผ่านนางสาวจริยา อนุตรพงษ์พันธ์
2010-04-05
ติดสำรองติดสำรอง
2010-04-04
ขอเป็นกำลังใจครูน้อย
2010-04-04
มีรับบัญชี หลักสูตร 2 ปีนักศึกษา
2010-04-03
ถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมอัตราจ้าง
2010-04-02
ถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้น้อย
2010-04-02
กำลังใจคนอีสาน
2010-04-02
อยากทราบเบญ
2010-04-02
สายตรงอธิการเลือกตอบคำถามเฉพาะที่อยากตอบใช่หรือป่าวคะกระปุ๊ก
2010-04-01
เกียรตินิยมboybass
2010-03-28
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA