ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมุมมองคนทำงานตัวเล็กเล็ก ในมหาวิทยาลัยฯ
2010-03-03
ทำไมค่าเทอมปีนี้จ่ายไม่เท่ากันค่ะ(มทร. อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)นักศึกษามทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
2010-02-26
ไม่อยากให้มทร.อีสานเงียบอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัย
2010-02-24
คนหายบุญเปรียบ ธนะสุนทร
2010-02-18
นักศึกษา ปีที่3 สาวิศวกรรมเครื่องจักรกล ชื่อนายวิวัฒน์ เตตะนัง ไม่ได้ดิดต่อทางบ้าน 3 วันแล้ว ทราบว่าบุญเปรียบ ธนะสุนทร
2010-02-18
เน็ตมหาลัยนักศึกษา
2010-02-16
จบจากกาฬสินธุ์สุวิทย์ บุญหล้า
2010-02-06
ค่าใช้จ่ายนักเรียน
2010-02-04
การเตรียมงานฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าที่เห็นความต่าง
2010-02-04
การเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตัวแทนบุคลากรผู้สิ้นหวัง
2010-01-31
อยากทราบนักศึกษา
2010-01-29
อาจารย์อัตราจ้างกับพนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์อัตราจ้างงบเงินรายได้วิทยาเขตสกลนคร
2010-01-28
ทำไม รปภ. ถึงโบกรถไม่ถึง 08.30 ??นศ.เก่า นศ.ปัจจุบัน เเละจนท.
2010-01-27
สวัสดีค่ะนศ
2010-01-23
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA