ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
รับปริญญา จบ 1/2552วศ.บ.เครื่องกล รุ่น 17
2010-04-25
สมัครช้าอมรา ศรีเตชะ
2010-04-24
เทคโนเจริญศิษย์เก่าโยธา
2010-04-23
การปรับวุฒิสายอาจารย์ผู้สอนสกลรคร
2010-04-21
ได้รหัสนักศึกษาแล้ว แต่ยังลงทะเบียนไม่ได้นศ ใหม่
2010-04-18
นักศึกษาโควตาเด็กโควตา
2010-04-09
ลงทะเบียนเรียนไม่ได้(รอบโควตา)ปีการศึกษา1/2553นักศึกษาใหม่กำลังจะเข้าเรียนปี1
2010-04-09
วิศวกรรมอิเล็กผู้ปกครอง
2010-04-09
ลงทะเบียนนักศึกษาแล้วไม่พบรหัสนักศึกษา ผมรอบโควต้านักศึกษาโควต้า2553
2010-04-09
กรอกประวัติ นักศึกษาปี 2553 ผิด ควรทำอย่างไรคับ ด่วน !num_ubon
2010-04-08
เงินค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอริยะ
2010-04-07
ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนนายสิปปนนท์ ไกยวงศ์
2010-04-06
คัดเลือกนักศึกษาเข้าครูน้อย
2010-04-05
ขอทราบหลักเกณฑ์คนทำงาน
2010-04-05
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA