ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
รายชื่อบัณฑิตปี 52จบใหม่
2010-08-18
การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมสำรวจจากสภาวิศวกรผู้ปกครองบัณฑิตวิศวกรรมสำรวจ2552
2010-08-11
ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ
2010-08-10
รู้สึกเหมือนโดน เอาเปรียบไม่มีไร แค่ อยากออกมาพูด ครับ
2010-08-04
อยากทราบจังdear
2010-08-03
เงินสนับสนุนนักศึกษา 49
2010-08-01
การรักษาสภาพนักศึกษานักศึกษา 49
2010-08-01
เรื่องกยศ (ป.ตรี รายเก่าจากสถาบันอื่น)นักศึกษา
2010-07-30
ไม่รู้ว่าทนได้อย่างไรสกลรคร
2010-07-29
การลงทะเบียนเรียนไพฑูรย์ พรโคกสูง
2010-07-28
เปิดรับสมัครเรียนวันไหนค่ะชิชิ
2010-07-28
กาฬสินธุ์ครู
2010-07-22
เกรดที่ติดไอ ภาดฤดูร้อน 2552 ...ด.ญ.คนหนึ่ง
2010-07-20
เน๊ต กับ โทรศัทพ์หอในเดกหอใน
2010-07-18
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA