ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
สอบโอนครู สามัญ
2010-07-12
สวัสดีครับท่านอธิการบดีนักศึกษาทีเคารพท่านครับ
2010-07-10
เด็กวังน้ำเย็นเกล็ดดาว
2010-07-05
ทวงถามความคืบหน้าพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการข้าราชการศูนย์กลาง มทร.
2010-07-05
เรื่องการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยวัชราภรณ์
2010-07-02
ทำไมถึงเอาอาจารย์จบ ป.ตี สอน ป.ตรี ครับนักศึกษา
2010-07-01
การรับรอง ค.บ. 5 ปีผู้ปกครองนิสิตนักศึกษา
2010-06-30
การเป็นแบบอย่างที่ดีเทคโน
2010-06-26
การสอบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนุบสนุน)นางประกายเพชร ชารินทร์
2010-06-24
จะยุบจริงหรือเพื่อนช่างไฟ
2010-06-23
การสำเร็จการศึกษานักศึกษา สาขาวิชาการเงิน
2010-06-20
หลักเกณฑ์ ขอใบกว.วิศวะไฟฟ้านักศึกษาเทอมสุดท้าย
2010-06-16
ทำไมลงเรียนแคลกับนศ. ภาคสมทบเสาร์อาทิตย์ของโยธาไม่ได้นศ ปี3
2010-06-16
ใบ กว.ศิษย์
2010-06-15
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA