ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ต้องการขอทำเรื่องรับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2555นักศึกษาปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2013-06-10
ร้องเรียนนักศึกษา มทร.ขอนแก่น
2013-06-10
การโอนหน่วยกิตนักศึกษาอยากโอนหน่วยกิต
2013-06-09
สงสัยค่ะคนขี้สงสัย
2013-06-09
สำนักงานหอในผู้หวังดี
2013-06-07
อาจารย์ไม่ใช้อาจารย์นักศึกษาอินเตอร์
2013-06-03
ลงทะเบียน (รายวิชา)นางสาวมยุรี ปัจจัยโคถา
2013-06-02
การผ่อนผันค่าเทอมnutjaree
2013-06-01
ขออนุญาติสอบถามเรื่องสหกิจศึกษานักศึกษาตกค้าง 51
2013-05-31
ระบบความปลอดภัยนักศึกษา
2013-05-22
เรื่อง สอบภาค ความรู้ทั่วไป ทำไมถึงไม่มีที่วิทขาเขตด้วยครับเจ้าหน้าที่ตัวน้อยเงินน้อย
2013-05-09
ทำไมต้องบังคับซื้ออุปกรณ์การเรียนผู้ปกครง
2013-05-07
อยากทราบความจริงนศ.มทร
2013-05-05
การขอรับใบ Transcript นักศึกษา มทร.อีสาน
2013-05-05
หน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA