ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
การสรรหาผู้ดำรงค์ตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชอบหรือไม่ คณาจารย์วิทยาเขตสกลนคร
2011-01-27
จ่ายเงืนคับเด็กที่อยากเรียนราชมงคล
2011-01-27
ขอถามหน่อยคะemmy
2011-01-26
ย้ายไปเรียน ทบสบ(เสาร์-อาทิตย์)นักศึกษา
2011-01-24
กยศ.เด็กช่าง
2011-01-24
การขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ใหม่
2011-01-22
ขอย้ายที่เรียนจากวิทยาเขตขอนแก่นมาเรียนที่โคราชได้ไหมผู้ปกครอง
2011-01-19
ป้ายสติกเกอร์(บัตรผ่าน)หน้ารถยนต์ben
2011-01-17
จะสมัครเรียนต่อนักศึกษาจะสอบเข้า
2011-01-14
เรียนต่อนางสาวสุกัญญา พันธ์สวัสดิ์
2011-01-12
การรับสมัครเรียนสาขาการบัญชีนางสาวลัดดาวัลย์ ทศภา
2011-01-05
ขอถามหน่อยคับเด็กอยากรู้
2011-01-03
เด็ฏน้อยเรียน กศนเด็กน้อย
2010-12-27
อยากให้มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผู้อยากใช้
2010-12-27
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA