ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
เรื่องรอพิจรณาหอพักเด็กปี1/54
2011-05-28
ขึ้นเงินเดือน 5 % ทำไมไม่ได้ผศ.วิทยา บุญคำ
2011-05-27
เงิน**้ กยศ.น.ส.ภรณ์นิภา ดวงจิตร์
2011-05-26
รอการพิจารณาเด็กอยากอยู่หอ
2011-05-23
วุฒิสำหรับอาจารย์การตลาดครุปราณี
2011-05-23
ใบ กว.ศิษย์เก่า
2011-05-23
ขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ บัตรประจำตัวอาจารย์Lcc
2011-05-22
ขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ บัตรประจำตัวอาจารย์Lcc
2011-05-22
รับปริญญาจบ ตุลาคม 2553hero
2011-05-17
ทวงถามคำตอบจากอธิการบดีนักศึกษาตาดำๆ อีกแล้ว
2011-05-16
เรื่อง การลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายเด็กปี54
2011-05-14
ย้ายสถานศึกษานักศึกษา
2011-05-11
รายงานตัวเข้าหอพัก 54นิสิตใหม่
2011-05-11
หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจศิษย์เก่าวิศวกรรมสำรวจ
2011-05-10
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA