ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
เงินเดือนข้าราชการข้าราชการ
2011-07-04
ร้องเลียนครับนายกระจอก
2011-06-30
กำหนดการรับปริญญานักศึกษา ปี 50
2011-06-28
การปรับอัตราเงินเดือนช่าง
2011-06-24
การรับปริญญา ปีการศึกษา 2553นักศึกษา
2011-06-22
เกณฑ์การปรับเงินเดือนช่างสังเกต
2011-06-22
ย้ายสถานที่เรียนผู้ปกครอง
2011-06-19
ย้ายคณะnn
2011-06-18
ลงทะเบียนกิจกรรมเด็กเรียน
2011-06-16
รุ่นพี่ผู้ปกครอง
2011-06-15
เรียนถามเรื่องการโอนย้ายตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุมดมศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2011-06-15
ใบ กว.ของวิศวกรรมสำรวจการรอคอย
2011-06-15
โควต้าปี 2555 อารักษ์
2011-06-15
ลงทะเบียนนักศึษา
2011-06-15
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA