ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
การรับน้องผู้ปกครอง
2020-01-11
รับน้องผู้ปกครอง
2019-12-20
ม. เราไม่มี Mobile Apps ที่ทันสมัยเหมือน ม.อื่นหรอครับนักศึกษาชาย
2019-12-11
อยากเข้าคณะที่ต้องการ แต่เกรดไม่ถึงChaiyanan
2019-12-04
แผนการฝึกงานปุณยวีร์
2019-10-24
ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้างานเทศกาลหุ่นฟางปรมาภรณ์
2019-09-26
งบประมาณก่อสร้างนักวิชาเกิน
2019-09-14
ค่าเทอมพงษ์
2019-09-03
เครื่องแบบและการแต่งกายของลูกจ้างเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานลูกจ้างเงินรายได้
2019-08-30
อยากทราบเรื่องการย้ายมหาลัยน.ส ดวงหทัย รามวณิช
2019-08-29
มีเรียนป.ตรีวันอาทิตย์ไหมครับอยากศึกษา
2019-08-21
การสูบบุหรี่ในหอพักคุรุคามวาสีKhew
2019-08-07
กรรมการตามระเบียบพัสดุ ข้อ 177 ตั้งลูกจ้างชั่วคราวได้หรือไม่คนทำงานใน ม.
2019-07-30
รายละเอียดเข้าศึกษาต่อปวส.จิราภรณ์ กนอก
2019-07-19
หน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA