ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ยธ รับน้อง ละเมิดสิทธิน้องรุ่นน้องไม่เข้าใจ
2011-06-06
เรียนท่านอธิการว่าที่นักศึกษา
2011-06-04
เรียนท่านอธิการว่าที่นักศึกษา
2011-06-03
ย้ายห้องเรียนนา
2011-06-03
เงินค่าครองชีพ กอง**้ยืม กยศ.3 คำถามที่ท่านต้องตอบพวกเราบรรดนิศิตปัจจุบัน ที่ไม่เคยเป็นศิษย์เก่า มทร.อิสาน
2011-06-01
รูปรับปริญญาไม่ตรงกับรายชื่อหรือไม่มีชื่อengineering 17
2011-05-31
ย้ายสถานศึกษานักศึกษา
2011-05-31
รับปริญญาปีการศึกษา2553 เมื่อไหร่คะเด็กน้อย
2011-05-30
เรื่องหลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ ไม่มี กว จะเปิดสอนทำไมบุคคลภายนอก
2011-05-30
สอบถามลูกจ้างชั่วคราว
2011-05-29
เรื่องรอพิจรณาหอพักเด็กปี1/54
2011-05-28
ขึ้นเงินเดือน 5 % ทำไมไม่ได้ผศ.วิทยา บุญคำ
2011-05-27
เงิน**้ กยศ.น.ส.ภรณ์นิภา ดวงจิตร์
2011-05-26
รอการพิจารณาเด็กอยากอยู่หอ
2011-05-23
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA