ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
การปฏิบัติงานของบุคลากร มทร.อีสาน ทำไมยังใช้วิธีเซ็นต์ชื่อก่อนเข้างาน บุคลากร มทร.อีสาน
2011-10-20
สอบถามเรื่องการดำเนินการให้มีคุณภาพในสหาวิทยาลัยfopiuyto
2011-10-19
เรื่องหน่วยกิจกรรมนักศึกษา
2011-10-18
ตัดเงินเบี้ยเลี้ยงของพ.ที่ไปศึกษาต่อ และการปรับ5%ของพ.บุคคลาการที่สงสัย
2011-10-11
หอพักบุคลากรบุคลากร
2011-10-06
การรับปริญญาบัณฑิต
2011-10-06
เหตุใด สายสนับสนุนจึงไม่มีสิทธิทางด้านการเลือกตั้งทุกประเภทฯ 2 มาตรฐาน
2011-10-05
อาจารย์อัตราจ้างทำไมไมได้รับการปรับเงินเดือนอาจารย์อัตราจ้าง
2011-10-02
ผลการศึกษานักศึกษา
2011-10-02
อยากเรียนถามท่านอธิการบดีว่าจะคงไว้ในหลักสูตร ปวส.หรือไม่navic
2011-09-28
เรื่องการรับน้องผู้หวังดี
2011-09-23
เรื่อง รายได้ในโครงการ 25 บาทนักศึกษา
2011-09-22
เรื่องเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีลูกจ้างชั่วคราว
2011-09-22
เงินเดือนพนง.ในสถาบันพนง.ในสถาบัน
2011-09-22
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA