ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
การรับปริญญา ปีการศึกษา 2553นักศึกษา
2011-06-22
เกณฑ์การปรับเงินเดือนช่างสังเกต
2011-06-22
ย้ายสถานที่เรียนผู้ปกครอง
2011-06-19
ย้ายคณะnn
2011-06-18
ลงทะเบียนกิจกรรมเด็กเรียน
2011-06-16
รุ่นพี่ผู้ปกครอง
2011-06-15
เรียนถามเรื่องการโอนย้ายตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุมดมศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2011-06-15
ใบ กว.ของวิศวกรรมสำรวจการรอคอย
2011-06-15
โควต้าปี 2555 อารักษ์
2011-06-15
ลงทะเบียนนักศึษา
2011-06-15
ปวสpp
2011-06-14
หนูสงสัยเรื่องการซ้อมเชียร์ค่ะปวส.
2011-06-14
เรื่องเงิน กยศ. คับ วข.สกลนคร เด็กหอในวิทยาเขต สกลนคร
2011-06-12
ร้านถ่ายเอกสารในม. (วิทยาเขตสกลนคร)เด็ก ม. วข.สกลนคร
2011-06-11
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA