ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบผู้รอคอย
2011-07-24
4 เดือนแล้วยังไม่มีการปรับเงินเดือน
2011-07-21
วิศวกรรมโยธาสมทบเรียน เสาร์ อาทิตย์นายช่างโยธา
2011-07-21
การขึ้นเงินเดือนอาจารย์
2011-07-19
อัตราเงินเดือน บุคลากรสายผู้สอนอาจารย์มืออาชีพ
2011-07-15
เรื่องเรียนFinance
2011-07-15
โควต้าโบว์วี่
2011-07-13
สอบถามเรื่องหลักสูตรในอนาคตจิระพงษ์ โลมโคกสูง
2011-07-13
ลิ้งกองทุน**้ยืมเพื่อการศึกษาหน้าแรกเข้าไม่ได้ครับเด็ก กยศ.
2011-07-12
ปีการศึกษา 2555 เปิดรับสมัครช่วงไหนครับอยากศึกษาต่อ
2011-07-11
เงินเดือนข้าราชการข้าราชการ
2011-07-04
ร้องเลียนครับนายกระจอก
2011-06-30
กำหนดการรับปริญญานักศึกษา ปี 50
2011-06-28
การปรับอัตราเงินเดือนช่าง
2011-06-24
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA