ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ท่านมีนโยบายช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยฯอย่างไรพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2011-12-19
การเข้าศึกษาต่อว่าที่นิสิต มทร.
2011-12-19
การคืนเงินค่าถอนหน่วยกิตนักศึกษา
2011-12-13
การลาออกนักศึกษา มทร.อีสาน
2011-12-04
การปรับเงินเดือนพนักงานฯ 5%บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2011-11-20
คำถามที่ต้องการคำตอบนักศึกษา
2011-11-18
อัตราตำแหน่งพนง.ในสถาบันฯลูกจ้างชั่วคราว
2011-11-15
เกียรตินิยมนศ.
2011-11-09
ร้องเรียนงานทะเบียนนักศึกษา มทร.อีสาน
2011-11-07
รปภ. หน้าตึกสำนักอธิการตอนเช้าเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
2011-11-07
ค่าหอพักนักศึกษามทร.อิสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
2011-11-04
หอพักบุคลากรลูกจ้าง
2011-11-03
คุรุคามวาสีหอพักอาจารย์ พนักงานสถาบันฯ คนไกลบ้าน
2011-11-03
การลงทะเบียนช่างเครื่อง
2011-11-01
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA