ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
นโยบายเพิ่มค่าแรง-ค่าคลองชีพให้ข้าราชการวุฒิป.ตรี ของรัฐบาลคณาอาจารย์อัตราจ้าง มทร.อีสาน
2012-01-28
การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย
2012-01-24
กรมบัญชีกลางยืนยันเปิดระบบรอจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง 15,000 บาท ให้ทันมกราคม 55พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-01-21
งานกีฬามหาวิทยาลัยman U
2012-01-19
ย้ายจากวิทยาเขตไปเรียนที่ศูนย์กลางนักศึกา มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
2012-01-18
การติดต่อเช่าพื้นที่คนอยากรู้
2012-01-15
ตามมติ ครม. ขึ้นค่าครองชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร
2012-01-13
ลงเรียนซัมเมอร์นักศึกษา
2012-01-12
ขอความกระจ่างในการจ่ายเงินเดือน 15,000 บาทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
2012-01-11
เวลานักศึกษา
2012-01-04
ตารางเรียนใหม่ นักศึกษา มทร. อีสาน
2011-12-30
การรับปริญญาบัตรคิดมาก
2011-12-27
โครงการที่เป็นที่รู้จักของชาวไทยอาจารย์
2011-12-26
การยื่นเรื่องการตั้งยศว่าที่ร้อยตรีนายอานนท์ นามวงค์
2011-12-23
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA