ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ลูกจ้างชั่ว(คราว)ลูกจ้าง
2012-02-27
การเพิ่มเงินเดือน 5% และอัตราเงินเดือนใหม่ขอคำชี้แนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2012-02-18
การจัดทำคำสั่ง ปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 15,000ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-02-17
เรียนปรึกษาหารือ(ต่อ)พนักงานมหาวิทยาลัย
2012-02-17
สพฐ. แจ้งเวียนการคำนวนเงินเดือนให้ถึง 15,000 บาท โดยไม่รอหนังสือสั่งการฯ ของเราดำเนินการหรือยังครับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-02-16
ข่าวดี ! ปลัด ศธ.ประกาศขึ้นเงินเดือนครู 15,000 บาททุกสังกัด แล้ว มทร.อีสาน ล่ะครับ ดำเนินการหรือยังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-02-08
ศธ.ปรับเงินเดือน ค่าครองชีพ 15000 เตรียมเสนอ ก.ค.ศ. วันที่ 13 ก.พ. นี้ แล้ว มทร.อีสาน ล่ะครับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-02-08
เรียนปรึกษาหารือพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2012-02-03
เงิน**้ฉุกเฉิน จากกองทุนสวัสดิการ จ่ายช้ากว่ากำหนด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-02-02
ยุติธรรมพนักงานใน ม.
2012-02-02
ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายพนักงานมหาลัย 5%พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-02-01
ทุนการศึกษาบุคลากรอาจารย์มทร.อีสาน
2012-02-01
ทุนการศึกษาบุคลากรอาจารย์มทร.อีสาน
2012-02-01
การปรับ5% ของพนักงานในสถาบันุดมศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-01-29
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA