ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
การทำงานของ สสวนักศึกษา
2011-10-29
ลงทะเบียนนักศึกษาผู้มาไกล
2011-10-29
แจ้ประชาสัมพันนักศึกษา
2011-10-27
จะยุบปวส.ไฟฟ้าจิงหรือเปล่าครับ ฟก.เสือเก่า
2011-10-26
ขอเปิดรายวิชาเพื่อจบการศึกษานักศึกษาตกค้าง
2011-10-26
เกรดออกช้านศ.
2011-10-25
เมื่อไรเกรดจะเสร็จครับผู้หวังดี
2011-10-25
ผลการเรียนนักศึกษา
2011-10-25
บ้านพักเจ้าหน้าที่ติดฝั่งลำตะคลองก่อเสียงดังรบกวนผู้หวังดี
2011-10-25
เกรดจะออกไหม...
2011-10-20
การปฏิบัติงานของบุคลากร มทร.อีสาน ทำไมยังใช้วิธีเซ็นต์ชื่อก่อนเข้างาน บุคลากร มทร.อีสาน
2011-10-20
สอบถามเรื่องการดำเนินการให้มีคุณภาพในสหาวิทยาลัยfopiuyto
2011-10-19
เรื่องหน่วยกิจกรรมนักศึกษา
2011-10-18
ตัดเงินเบี้ยเลี้ยงของพ.ที่ไปศึกษาต่อ และการปรับ5%ของพ.บุคคลาการที่สงสัย
2011-10-11
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA