ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 837 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ขอความกรุณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฝึกงานนักศึกษา
2012-03-27
ลงทะเบียนทีไรเน๊ตเน่าทุกทีช่างกล
2012-03-27
ฝึกงานน.ส. สาวินี ศศิม่วงแสง สาขาวิชาการบัญชี. ปวส.
2012-03-23
ระยะเวลาการออก ทรานสคริปทท
2012-03-23
เรื่องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฮงกิลดอง
2012-03-22
การเทียบโอนรายวิชานศ.
2012-03-21
ลงทะเบียนทาง internet ช้ามากนายณัฐวุฒิ สิงห์ปรีชา
2012-03-21
โดนรีไทร์สุทธินันท์ จันณรงค์
2012-03-20
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมไม่จบกันทั้งรุ่นกลุ่มนักศึกษาผู้เดือนร้อน
2012-03-15
ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2012-03-12
ลูกจ้างชั่ว(คราว)ลูกจ้าง
2012-02-27
การเพิ่มเงินเดือน 5% และอัตราเงินเดือนใหม่ขอคำชี้แนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2012-02-18
การจัดทำคำสั่ง ปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 15,000ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-02-17
เรียนปรึกษาหารือ(ต่อ)พนักงานมหาวิทยาลัย
2012-02-17
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA