ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
แฟลตที่พักสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่อิทธิพล
2012-10-28
การลงเรียนใหม่นักศึกษาใหม่
2012-10-27
ค่าครองชีพและการลาคลอดบุตรของพนักงานฯพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-10-26
ทำไมเว็ปไซต์มหาลัย ทำใหม่บ่อยจัง ยิ่งทำยิ่งหาอะไรไม่ค่อยเจอนักศึกษา
2012-10-25
มีโควตาวิทยาลัยเทคนิคลำปางหรือป่าวครับพลกฤษณะ คบทองหลาง
2012-10-24
แจ้งร้องเรียนผลงานภาพถ่ายหมู่รับปริญญา 2553นิสิต จบปี 53
2012-10-18
ภาคเรียนการศึกษาปี2556 เปิดรับ ปวส.สาขาไฟฟ้า ไหมครับนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า
2012-10-15
หอพักคุรุคามวาสีผู้เดือดร้อน
2012-10-13
จนท.สำนักงานaree
2012-10-13
แหล่งมั่วสุมนศ.ชาย
2012-10-13
ทำไมต้องฝึกงานนานด้วยคับวิศวกร
2012-10-12
ค่าใช่จ่ายการสมัครเรียนณิชารย์
2012-10-11
รับตรง ปี 2556อธิวัฒ
2012-10-11
สัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัยผู้เสี่ยงตายในตอนเย็น
2012-10-11
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA