ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
นักศึกษาเยอะไป เรียนไม่รู้เรื่องนักศึกษาหลักสูตรปกติ
2012-11-25
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย11111
2012-11-23
ทำไมจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 15000 เดือนตุลาคม 55 เฉพาะวิทยาเขตสุรินทร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-11-21
การแต่งหญิงรับปริญญาสาวประเภทสองตัวน้อยๆ
2012-11-19
สมาชิกห้องสมุดนักศึกษา
2012-11-16
รับสมัคร 56 สงสัยมากค่ะนุ่มนิ่ม
2012-11-13
ขอคำชี้แจงเรื่อง อัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดรศึกษาอาจารย์ ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วข.ขอนแก่น
2012-11-10
ถามครับคนจริงใจ
2012-11-10
กฐิน สามัคคี มทร.อีสานบุคลากร
2012-11-09
การปรับเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาวุฒิปริญญาโทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2012-11-08
ขอเปิดรายวิชาเรียนนักศึกษา
2012-11-03
การย้ายมหาลัยครับนิสิต
2012-11-02
การลงทะเบียนแบบกระเช้าที่ห่วยแตกนักศึกษา
2012-10-29
การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารวิเชียร
2012-10-29
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA