ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการย้ายรวมสาขาmikiri
2013-01-25
เงินเืดือนอาจารย์ปริญญาเอกนักศึกษาปริญญาเอกที่จะเป็นอาจารย์ที่ มทร.อีสาน
2013-01-17
ปวส ต่อ ปตรีเด็กช่าง
2013-01-15
วี่แววฐานเงินเดือนพนักงาน ครับพนักงานตัวน้อย
2013-01-15
อินเตอร์เนตภายในหอพักนักศึกษานักศึกษาหอใน
2013-01-04
เรียถามครับลูกจ้าง
2012-12-22
ช่วยดูแลบุคลากรด้วยบุคลากร
2012-12-21
เสียงดังรบกวนนักศึกษา
2012-12-11
อธิการบดีคณะบริหารปุณยวีร์
2012-12-08
เรื่องระบบรุ่นพี่อิเลคทรอนิกส์4ปี ปกติผู้ปกครอง
2012-12-08
การเปิดประตู้ด้านชุมชนมหาชัยนักศึกษา ภาคสมทบ
2012-12-04
การจัดประชุมในวันหยุดลูกจ้างผู้น้อย
2012-12-04
บ้านพักอาจารย์อยากเห็นเทคโน ดีขึ้น
2012-12-03
สอบถามเรื่องค่าครองชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพนักงาน
2012-11-26
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA