ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
แสงสวางเศษธูป
2013-03-08
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนนักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา
2013-02-28
วิชาเรียนเตรียมสหกิจกลุ่มเด็กวิดวะหัวก้าวหน้า
2013-02-26
ขอสอบถามค่ะน.ส.พิไลวรรณ ขลิบทอง
2013-02-23
การย้ายสาขาวิชาภายในคณะนักศึกษา
2013-02-18
ขอสอบถามครับศิษย์เก่า ไฟฟ้ากำลัง
2013-02-15
เรื่องอาคารคุรุสัมนาคารศิษย์เก่าแผนกไฟฟ้ากำลัง รหัส480192090
2013-02-13
เรื่อง รื้อถอน ตึก คุรุนาย ธนาวุฒิ คำรบธนสาร
2013-02-13
น้ำประปาไม่ไหลผู้อยู่อาศัย
2013-02-13
น้ำประปาไม่ไหลบุคลากรมหาวัทยาลัย
2013-02-07
ร้าน ค้า ข้าวราดเเกง ขี้โกง สังคมไทย เทคโน เกิดเป็น คนอย่า ขี้โกง ใคร ตายไปก็ชดใช้เค้าคือเก่
2013-02-04
ช่วยดูแลหน่อยน้ำปะปาไม่ไหลมา 2 อาทิตย์แล้วที่สำนักงานบุคลากร
2013-01-31
เน็ตเล่นไม่ได้นักศึกษา
2013-01-31
อยากให้เข้มงวดเรื่องการสอบแต่ละครั้งผู้พบเห็น
2013-01-27
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA