ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 883 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัณฑิต
2021-04-24
ก.ค.ศ.ไม่รับรองวุฒิศิษย์เก่า
2021-03-22
การจัดงานเลี้ยงGood Bye Seniorอาจารย์สาขา
2021-03-10
การควบรวมจัดตั้งสถาบันสหสรรพศาสตร์บิดาของบุคคลากร มทร.อีสาน
2021-03-02
การปรับอัตราเงินเดือน พงน.ในสถาบันอุดมศึกษาละมุน
2021-02-01
ถ้าโดนรีทาย ระพีพรรณ
2020-12-23
ติดต่อชำระหนี้กองทุนพัฒนาบุคลากรรณรงค์ มุ่งเกิด
2020-12-17
การดำเนินการร่างระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2020-12-15
การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวพนักงานมหาวิยาลัย
2020-12-13
สภาวิชาชีพบัญชีไม่รับรองหลักสูตรระดับ ปวส.สุ
2020-12-11
การรีเกรด,เกียรตินิยมเมธาวี นศ.มทรอีสาน
2020-12-03
การเทียบโอนเกรดย้ายมหาลัยภูสุดา สว่างจิรวงศ์
2020-11-24
โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่
2020-08-13
การย้ายวิทยาเขตนักศึกษา
2020-08-08
หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA