ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การจัดงานเลี้ยงGood Bye Senior

อยากสอบถามว่าสามารถจัดงานGood Bye Senior ได้ไมคับมีผู้เข้าร่วมไมีถึง180คน เพราะเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีเป็นวัฒนธรรมของสาขา และทางศบค.ก็ผ่อนคลายแล้ว ทางสาขาจะเฝ้าระวังตามมาตราการณ์ที่ทางศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด


โดย อาจารย์สาขา
เมื่อ : 2021-03-10 14:21:00 | IP Address : .*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ยังไม่ควรจัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครับ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-04-30 10:53:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA