ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ถ้าโดนรีทาย

ถ้าโดนรีทายต้องทำไงบ้างคะ ถ้าจะเรียนต่อใหม่ใด้ไหมค่ะ
ต้องรอสอบใหม่หรือมีวิธีอื่นไหมค่ะ


โดย ระพีพรรณ
เมื่อ : 2020-12-23 11:21:00 | IP Address : .*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน (Retire) นักศึกษาต้องสมัครเข้าศึกษาใหม่ และสามารถนำผลการเรียนที่เคยศึกษาในสาขาเดิม มาทำเรื่องขอเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชา ซึ่งรายวิชาที่เทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา ต้องได้ระดับคะแนนตั้งแต่ C ขึ้นไป ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ www.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th
หากนักศึกษามีข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถติดต่องานทะเบียนและประมวลผลได้ที่ 0 4423 3000 ต่อ 2750-2758 หรือ www. facebook.com/register112011


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-02-11 15:53:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA