ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การรีเกรด,เกียรตินิยม

1.ถ้าเราได้D+มาตัวเดียวเเล้วเรารีเกรดได้มากกว่าD+เราจะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมตอนจบไหมคะ?
2.ถ้าไม่รีเกรดเเล้วได้D+เเล้วเกรดเฉลี่ยนสะสมถึงเกณฑ์เกียรตินิยมจะได้มั้ยคะ


โดย เมธาวี นศ.มทรอีสาน
เมื่อ : 2020-12-03 10:30:00 | IP Address : .*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

เกณฑ์การได้รับปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรและข้อกำหนดของสาขาวิชาต่าง ๆ กำหนด ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจะต้องไม่เคยได้รับคะแนน ม.จ.(U) หรือต่ำกว่าระดับคะแนน ค (C) ในรายวิชาใด ๆ
หากนักศึกษามีข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถติดต่องานทะเบียนและประมวลผลได้ที่ 0 4423 3000 ต่อ 2750-2758 หรือ www. facebook.com/register112011


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-02-11 15:50:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA