ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การเทียบโอนเกรดย้ายมหาลัย

ปัจจุปันเป็นนักศึกษาม.รังสิต ชั้นปีที่3 สาขาภาพยนตร์คะ อยากทราบว่าถ้าขอย้ายมหาลัยแล้วเอาเกรดมาเทียบสาขามัลติมีเดียหรือสาขาอื่น ที่ มทร สามารถย้ายและเทียบเกรดได้ไหมคะ


โดย ภูสุดา สว่างจิรวงศ์
เมื่อ : 2020-11-24 09:08:00 | IP Address : 171.96.233.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

การโอนย้ายสถาบันการศึกษา ในสาขาวิชามัลติมีเดียหรือสาขาอื่น ๆ ให้นักศึกษาติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 เพื่อรับคำแนะนำเบื้องต้น ทั้งนี้นักศึกษาต้องนำใบแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมที่กำลังศึกษาอยู่ และวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษามาแล้ว เช่น วุฒิ ม.6 หรือ วุฒิ ปวช. เป็นต้น พร้อมคำอธิบายรายวิชาทุกวิชาที่นักศึกษาเรียนที่สถาบันการศึกษาเดิมมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาการโอนย้ายข้ามสถาบันการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-02-11 15:45:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA