ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ภายในมีปัญหาค่ะ เครื่องขาวโทรหาเครื่องดำไม่ได้ เครื่องดำโทรหาเครื่องขาวไม่ได้ คืออยากให้โทรหากันได้ทุกระบบได้ไหมค่ะ หนูติดต่อเรื่องด่วนไม่ได้เลยค่ะ เบอร์มือถือของคนที่จะติดต่อก็ไม่มี ช่วยรบกวนท่านอธิการช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยนะคะ


โดย เจ้าหน้าที่
เมื่อ : 2020-08-13 13:28:00 | IP Address : .*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (VoIP) นั้น โดยในปัจจุบันสามารถใช้งานระบบโทรศัพท์ได้เรียบร้อยแล้ว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-02-11 14:42:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA