ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การย้ายวิทยาเขต

สวัสดีค่ะ คืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับการย้ายวิทยาเขตค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อยากจะย้ายไปที่วิทยาเขตโคราชได้ไหมคะ
ตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษอยู่ แต่อยากย้ายไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนการสื่อสารมวลชน สามารถย้ายวิทยาเขตหรือย้ายสาขาได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย นักศึกษา
เมื่อ : 2020-08-08 01:22:00 | IP Address : 182.232.71.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

การโอนย้ายข้ามวิทยาเขต นักศึกษาจะต้องศึกษาในสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติและให้นักศึกษานำผลการศึกษา มาติดต่อที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ อาคาร 34 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาการโอนย้ายข้ามวิทยาเขต หรือให้นักศึกษาติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล ประจำวิทยาเขตเพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นในการโอนย้ายข้ามวิทยาเขต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-02-11 16:04:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA