ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

เบอร์โทรของหมาวิทยาลัย ไม่มีใครรับสายครับ

ผมพยายามติดต่อ เบอร์กองคลัง เพื่อสอบถามข้อมูลงานโครงการ โทรแล้วไม่มีใครรับสายตั้งแต่เช้ายันเย็น เบอร์ส่วนกลางที่ประชาสัมพันธ์ไม่มีใครรับสาย ต่อสายก็ไม่มีใครรับสาย จะติดต่อสอบถามทางโทรศัพย์ ไม่ได้เลยครับ เป็นเพราะเหตุใด ชี้แจงด่วนครับ


โดย สมพร โพธฺ์งาม ศิษย์เก่า
เมื่อ : 2018-06-07 15:34:00 | IP Address : 184.22.27.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อไปยังกองคลัง สำนักงานอธิการบดี สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 044-233000 ต่อ 2140, 2130


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2018-06-12 14:06:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA