ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

เงินรายได้

ให้สงสัยค่ะท่าน แต่ละวิชาได้งบวัสดุการเรียนการสอนน้อยนิดหลักร้อยไม่เกินพัน แถมจำเป็นต้องเลิกจ้างคนงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาเพราะไม่มีเงินจ้าง แต่ส่วนกลางวิทยาเขตกลับสามารถจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มได้ ก็เลยมีข้อสงสัยค่ะท่าน


โดย อาจารย์
เมื่อ : 2018-03-01 22:54:00 | IP Address : 182.232.77.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากข้อมูลคำถามไม่เพียงพอ รบกวนส่งรายละเอียดเพิ่มเติม มาที่อีเมล์ president@rmuti.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2018-06-15 13:24:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA