ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ขอนำเสนอระบบจัดการข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

เนื่องจาก บ Loxleyorbit ได้ร่วมมือกับ EDgear ขอประเทศอเมริกา ขอรบกวนเวลาและขอเข้าพบและนำเสนอระบบจัดการข้อมูลของนักศึกษา ซึ่งมีรายลบะเอียดโดยย่อ
งานวิชาการ ระบบวัดผล ระบบงานปกครอง ระบบงานธุรการ ระบบงานทะเบียน ระบบงานสุขภาพ ระบบงานบริหาร ระบบรายงานถึงผู้ปกครอง
ซึ่งจะเข้ากับระบบงานของทางกระทรวงที่มีนโยบายทำ Big Data เพื่อรองรับในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งทาง Loxleyorbit เล็งเห็นความสำคัญเชิงข้อมูลนักศึกษา โดยถือโอกาศนี้ขอเข้าพบและนำเสนอ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทางมหาลัย
ทั้งนี้ขอโอกาศจากท่านอธิการได้ให้ทางเราเข้าไปนำเสนอ สามารถติดต่อผมได้ที่ 0909146768 นายกฤษณ์ มูลศาสตร์สาทร ขอบพระคุณอย่างสูง


โดย กฤษณ์ มูลศาสตร์สาทร
เมื่อ : 2018-02-01 11:07:00 | IP Address : 159.192.206.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานภายนอกที่สนใจอยากเข้ามานำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ สามารถส่งหนังสือขอเข้านำเสนอข้อมูลฯ มาได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีีสาน สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
2.ทางโทรสาร 044-233052
3.อีเมล์ president@rmuti.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2018-06-15 13:29:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA