ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การเบิกค่าสอนเกิน และเก็บเข้าสาขาฯ

เรียน ท่านอธิการบดี

ขอสอบถามเกี่ยวกับการเบิกค่าสอนเกิน รายวิชาภาคปกติ
เมื่อมีการเบิกชั่วโมงสอนเกิน ถือเป็นค่าแรงส่วนบุคคล
ทั้งนี้ทางสาขาฯ มีการบอกว่าให้เบิกมาแล้วส่งเงินทั้งหมดเข้าสาขาฯ และจะหักร้อยละ 10 ส่งที่คณะฯ

ทั้งนี้ขอสอบถามว่า เป็นข้อกำหนด ข้อบังคับ หรือนโยบายใดของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ทั้งนี้มีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับการบริหารเงินด้านนี้

ด้วยความนับถือ


โดย ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
เมื่อ : 2017-10-25 15:31:00 | IP Address : 223.205.232.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากข้อมูลคำถามไม่เพียงพอ รบกวนส่งรายละเอียดเพิ่มเติม มาที่อีเมล์ president@rmuti.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2018-06-15 11:32:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA